Samsø Idræt & kultur

 

Om Samsø Idræt og Kultur

Samsø Idræt & Kultur er dannet på baggrund af et foreningsudviklings kursus DGI afholdt på Samsø i maj 2010, Repræsentanter fra Idrætslivet, ungdommen og Samsø kommune deltog.

Vi har på Samsø nogle rigtig gode Idræts faciliteter, vi har mange aktive frivillige ledere og vi har mange gode fritids tilbud.

Alle aktiviteter er bygget op om en forening og det er svært for rigtig mange af disse, at finde bestyrelses medlemmer, derfor er SIK dannet, ved fuldt medlemskab af SIK ligger man sin forening ind i SIK, som så varetager alt bestyrelses arbejde, foreningen bliver i stedet en aktivitet, der danner et udvalg som skal holde gang i aktiviteten.

SIK projekter

Samsø Hoppeland

Læs mere her – om udvikling af landdistrikterne

Hoppelandet er støttet af LAG midler, og Samsø festival

Projektet -Hoppeland består af forskellige hoppeborge/oppustelige forlystelser der gør det attraktivt at komme i idrætshallen og være fysisk aktiv.
Tilføjelsen af et hoppeland til idrætshallen komplementere områdets mange andre faciliteter og øge mulighederne for at være fysisk aktiv, især for børn og unge hvor der er begrænsede muligheder for indendørs fysisk aktivitet under for foreningsidræt. Hoppelandet er derfor  særligt relevant i skolernes sommerferier, hvor mange familier med børn besøger Samsø. Hoppelandet kan samle børn på tværs af alder og interesser, da hoppelandet ikke kræver bestemte sportslige kvaliteter.
Hoppelandet er medvirkende til at tiltrække flere besøgende til idrætshallen og områderne omkring. Idrætshallen er nøje udvalgt som placering, da den ligger i forbindelse med mange andre faciliteter eksempelvis Samsø Bibliotek, Skaterbane og Samsø Fitnesscenter. Besøgende vil derved inspireres til at bruge flere faciliteter under et besøg, samt øge kendskabet til området.
En øget opmærksomhed på aktiviteterne i og omkring Idrætshallen, heriblandt Hoppelandet, vil skabe en øget økonomisk gevinst for SIK og samlet set, på idrætsforeningernes fælles arbejde på at anskaffe en svømmehal. Derudover vil et øget aktivitetsniveau i og omkring idrætshallen gavne foreningslivet, som har stor betydning for borgeres livskvalitet, samt give positiv indvirkning på Samsøs bosætningsstrategi og turismeindustri.
SIK ønsker at flest mulige af øens borgere og besøgende finder Hoppelandet attraktivt og anvendeligt, og derfor blir Hoppelandet  brugt i mange forskellige sammenhænge. For at hoppelandet skaber lokal forankring og engagement i lokalbefolkningen, hoppelandet skal fungere som aktivitetstilbud i skoleferier, hoppedage, specialarrangementer m.m..
Hoppelandet vil også give Samsø en indendørsaktiviteter til regnvejrsdage, som vi ved kan være en udfordring for mange besøgende, idet de fleste børnerettede aktiviteter på Samsø i dag er udendørs.vi har indtil nu haft stor søgning til hoppelandet både af lokale men også rigtig mange turister .

Hoppelandet er åbent i de fleste ferier kl. 9-15
(udvalgte uger i sommerferien)

 

se annoncering i opslag samt i sambiosens kalender

Pris kr. 75 kr. pr. barn, Børn, bosat på Samsø/Ø-kort børn kr. 65

 

Udendørsfitness

I 2016 har SIK med LAg midler og støtte fra Samsøfonden lavet det udendørs fitnessområde

SPRINGBANE til Gymnastik

i 2015

har SIK med støtte af LAG midler og støtte fra Samsøfestival fået penge til en stor springbane Til SIK gymnastik

 

 

næste projekt

Faktaboks

Samsø Idræt og Kultur

Pillemarksvej 1

8305 Samsø

info@samsoik.dk

Cvr.: 33650418

@facebook

nyttige links og dokumenter

Bestyrelsen
Formand: Bo Bakkær Sørensen

lisaogbo@live.dk

Medlem: Gert Karlsen 
Medlem: Christian Ege

 

Færgebooking og kørselsbilag

  til færgeturenBooking af rejser i SIK-regi

Booking til Jylland ved Samsø Rederi.
Hver afdeling/forening har sit eget kundenummer.

BOOKING til sjællandfærgen:

1. Find ud af hvornår og hvor mange biler i skal have med ud og rejse til/fra Samsø

2. Send samlet mail til kasserer Lars Bent Maegaard
    mail: kasserer@samsoik.dk

3. Afhent en BIZ som skal bruges til færgeturen

4. Aflever BIZ til Lars Bent igen

 

kørselsbilag kan hentes her
Generalforsamling

Generalforsamling i SIK 

tirsdag den 23/4 kl. 19.30 i Sambiosen

dagsorden i flg. vedtægterne 

Bestyrelse: Bo Bakkær Sørensen er på valg, modtager ikke genvalg.

Revisor: Ina Jørgensen er på valg og modtager genvalg

Referat GF 2023 SIK


Generalforsamling den 27/4 2023

kl. 19.30 i kultursalen

Dagsorden i flg. vedtægter.

bestyrelsen:

Gert Carlsen er på  valg og modtager genvalg

Inge Echwald er på valg og modtager ikke genvalg

Revisor:

Ivan er på valg og modtager genvalg


Referat SIK Generalforsamling 22

 


Ref. generalforsamling den 29/6 2021

  1. Dirigent : Lars Peter Jensen
  2. Beretning godkendt
  3. Regnskab godkendt
  4. Budget fremlagt
  5. Bestyrelse foreslår at gruppe 2 medlemmer i SIK alene skal betale grundbeløbet på 200 kr. til SIK, det normale kontingent på 25 kr. pr. Medlem nedsætte til 0 kr. alene i 2021. Besparelsen skal ses som foreningerne andel i den coronahjælp som SIK har fået via hjælpepuljer. Det er godkendt.
  6. Inge og Gert er genvalgt
  7. Ivan er genvalgt
Evt.
  • der skal spørges, om Samsø rederi giver tilskud til den nye færge Isabella .
  • Der blev sagt en stor tak til Lars Peter, for lang og tro tjeneste i fodbold, da han går af som formand .
  • Vi skal undersøge om vi må sende nyhedsmail, evt. gruppe 1. Via Conventus .
Generalforsamling er slut kl 20.37
Ref. Inge echwald

 

Generalforsamling i SIK 2021

Med baggrund i de nuværende COVID-19 / coronarestriktioner udsættes generalforsamlingen i SIK
Generalforsamling skulle i følge vedtægterne være afholdt inden udgangen af april.
Så snart det er muligt vil SIK indkalde til generalforsamling med de frister som er nævnt i vedtægterne.
På gensyn
Bestyrelsen i SIK

Generalforsamling i SIK 2020

 

Referat fra generalforsamlingen kan læses her

Samsø Idræt og kultur – SIK – afholder generalforsamling mandag den 07.09.2020  i Sambiosen i kultursalen

kl 18.30 fælles spisning (husk tilmelding til Inge på 40271056)

kl. 19.30 Generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægterne
På gensyn
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
PS!!! I anledning af at SUI/SIK havde 60 års jubilæum den 15.03.2020 starter vi med spisning. Af hensyn til køkkenet i Sambiosen er der tilmelding til Inge på tlf. 40271056

på valg til ledelsen er Bo Bakkær Sørensen( modtager genvalg)

på valg til revisor er Ina Jørgensen (modtager genvalg)

 

Generalforsamling i SIK 2019

 Ref. fra generalforsamlingen 2019 kan LÆSES HER

Der bliver afholdt generalforsamling den 30 april kl. 19.30 i fælles lokalet(skytterenes lokale)

Dagsorden i flg. vedtægter

på valg til ledelsen er Karina Hahn Madsen( modtager ikke genvalg) og Inge Echwald(modtager genvalg), vi foreslår Gert Karsen til den post

på valg til revisor er Ivan Larsen


Generalforsamling i SIK 2018

Der var generalforsamling i SIK den 11. april 2018 kl. 19.30 i Kultursalen i Sambisoen

Ref. fra generalforsamlingen kan læses her

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning og vision for fremtiden ved formanden.
2A. Bestyrelsens beretning for SIK`s Venner
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
4. Fremlæggelse af budget.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Afstemning om forslag til personvalg, fremsat af bestyrelsen. Iht. § 6 og § 10 st. 5
7. Valg af revisorer.
8. Eventuelt.

på valg til ledelsen :
Bo Bakkær Sørensen der modtager genvalg

på valg til revisor Ina Jørgensen der modtager genvalg.

Referat GF 2023 SIK

Vedtægter & forretningsorden

Her på Siden kan du se vedtægter og regnskaber

Her kan du læse vedtaegter-SIK
Her kan du læse  forretningsorden SIK
 

Børneattester.

Lovgivningen kræver at foreninger indhenter børneattester ved nyansættelser af instruktører og andre med lederansvar overfor børn og unge under 15 år. Samsø idræt & kultur sørger for at alle vores ledere i div.  afdelinger altid er opdateret i forhold til børneattester

Mødereferater

Mødereferater og beslutninger fra div. møder kan læses her

For møder i ledelse, bestyrelse og udvidede bestyrelses møder i  året lægges kun beslutnings ref. ud, umiddelbart efter generalforsamlingen i april månedlægges referat herfra ud.
 
Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for alle afdelinger under SIK

Kan læses her

Samsø Hoppeland

Læs mere her – om udvikling af landdistrikterne

Hoppelandet er støttet af LAG midler, og Samsø festival

Hoppeland består af forskellige hoppeborge/oppustelige forlystelser der gør det attraktivt at komme i idrætshallen og være fysisk aktiv.
Tilføjelsen af et hoppeland til idrætshallen komplementere områdets mange andre faciliteter og øge mulighederne for at være fysisk aktiv, især for børn og unge hvor der er begrænsede muligheder for indendørs fysisk aktivitet under for foreningsidræt. Hoppelandet er derfor  særligt relevant i skolernes sommerferier, hvor mange familier med børn besøger Samsø. Hoppelandet kan samle børn på tværs af alder og interesser, da hoppelandet ikke kræver bestemte sportslige kvaliteter.
Hoppelandet er medvirkende til at tiltrække flere besøgende til idrætshallen og områderne omkring. Idrætshallen er nøje udvalgt som placering, da den ligger i forbindelse med mange andre faciliteter eksempelvis Samsø Bibliotek, Skaterbane og Samsø Fitnesscenter. Besøgende vil derved inspireres til at bruge flere faciliteter under et besøg, samt øge kendskabet til området.
En øget opmærksomhed på aktiviteterne i og omkring Idrætshallen, heriblandt Hoppelandet, vil skabe en øget økonomisk gevinst for SIK og samlet set, på idrætsforeningernes fælles arbejde på at anskaffe en svømmehal. Derudover vil et øget aktivitetsniveau i og omkring idrætshallen gavne foreningslivet, som har stor betydning for borgeres livskvalitet, samt give positiv indvirkning på Samsøs bosætningsstrategi og turismeindustri.
SIK ønsker at flest mulige af øens borgere og besøgende finder Hoppelandet attraktivt og anvendeligt, og derfor blir Hoppelandet  brugt i mange forskellige sammenhænge. For at hoppelandet skaber lokal forankring og engagement i lokalbefolkningen, hoppelandet skal fungere som aktivitetstilbud i skoleferier, hoppedage, specialarrangementer m.m..
Hoppelandet vil også give Samsø en indedørsaktiviteter til regnvejrsdage, som vi ved kan være en udfordring for mange besøgende, idet de fleste børnerettede aktiviteter på Samsø idag er udendørs.vi har indtil nu haft stor søgning til hoppelandet både af lokale men også rigtig mange turister.

Pris kr. 75 pr. barn, Ø-kort børn/børn med fast bopæl på Samsø kr. 65

Hoppelandet er åbent i de fleste skoleferier kl. 10-15
(dog udvalgte uger i sommerferien)

Hold dig opdateret om aktuelle tidspunkter på SamBiosens sociale medier og på eventkalenderen. 

 

 

SIK Hundesport

læs mere om vores Hundsport afdeling

SIK Håndbold

læs mere om vores Håndbold afdeling

SIK Svømning

læs mere om vores svømme afdeling