Om SamBiosen – Kultur-, idræts og frivilligcenter

I samarbejde med foreninger, institutioner, selvorganiserede borgere og andre samarbejdspartnere udvikler og tilbyder SamBiosen aktiviteter indenfor idræt og kultur. Vi driver også Frivilligcenter Samsø, hvorigennem vi arbejder for, at at støtte, udvikle, synliggøre og fremme foreningslivet og frivilligheden på Samsø.

Kort fortalt er vi både en platform for foreningslivet og et moderne forsamlingshus samt en organisation, som arbejder for at udvikle og styrke hele øens frivillige virke.

Desuden udlejes lokaler til møder, seminarer, konferencer, sportsstævner og dets lige. 

Du kan læse meget mere om alle vores aktiviteter ved at bladre rundt på hjemmesiden.

 

Området
I og omkring Sambiosen findes et stort udbud af aktiviteter. Adressen huser bl.a. kultursal, idrætshal, fitnesscenter, bibliotek, café, skate- og aktivitetspark, tennisbaner, Padelbane og skydebaner.

SamBiosen er en non-profit organisation, der arbejder for et stærkt lokalsamfund!
Vi tager ansvar for, at skabe mere aktivitet og gode tilbud til alle på Samsø.

Har du spørgsmål eller kommentarer er du altid velkommen til at kontakte os på:

Tel.: 61 72 31 71

Mail: info@sambiosen.dk

 

Lokalebooking procedure

I månederne optil skolernes sommerferie, fastlægger vi haltiderne for den kommende inddørs sæson.

Foreninger og brugergrupper, som har en lokaletid i indeværende sæson får automatisk tilbudt at beholde deres lokaletid.

Der indkaldeles til et medlemsmøde i SamBiosen, hvor vi fastlægger tiderne og drøfter med hinanden om der skal rykkes rundt eller ændres på noget.

Nye foreninger eller brugergrupper kan henvende sig med bookingforespørgsler på faste i løbet af foråret til SamBiosen på info@sambiosen.dk

 

Enkeltbookinger, til særlige arrangementer eller møder kan foretages hele året.

Kontakt os på mail eller telefon 61 72 31 71 og hør nærmere.

Du kan også se lokaleoversigten lige nedenfor og danne dig dit eget overblik over hvornår lokalerne er ledige.

Grundlæggende principper for tildeling af lokaler

  1. Alle godkendte folkeoplysende foreninger har lige vilkår til at booke lokaler.
  2. Større enkeltstående arrangementer afholdt af foreningerne selv samt turneringer og kampe vurderes over andre aktiviteter og kan annullere en fast aktivitet. I praksis vil dette altid ske efter dialog med dem som har den faste tid. Faste aktiviteter prioriteres dog ellers over almindelige enkeltbookinger.
  3. Flest brugere prioriteres højst.
  4. Der gives fortrinsret til de samme tider som tidligere år, medmindre ovenstående principper træder først.

 

Gældende Vedtægter

De gældende vedtægter i SamBiosen blev senest opdateret den 11.08.2021 på en ekstraordinær generalforsamling.

Gældende vedtægter for den almennyttige ideelle forening vedtaget den 11.08.2021

 

Generalforsamlingen

Generalforsamling 2024 fastsættes til Mandag den 18. Marts kl. 1900 i SamBiosen.

Vi mødes i mødelokalet ved skydebanerne.

Dagsorden er efter vedtægterne, som kan læses ovenfor.

På valg er:

Bestyrelsesmedlem: Sune Petersen

Suppleanter: Dennis Rosendahl og Thomas Bog Christensen

Vi håber på stor tilslutning

Læs Årsrapport 2023 her

referater og beretninger

Generalforsamling 18. marts 2024

Referat fra generalforsamlingen i SamBiosen 18. marts 2024_Underskrevet

årsregnskab 2024, Underskrevet

___________________________________________________

Generalforsamling 29. marts 2023

Referat Generalforsamlingen i SamBiosen 29.03.23

Årsrapport 2022

Sambiosens årsberetning 2022

___________________________________________________

Generalforsamling 16. marts 2022

Referat fra generalforsamlingen i SamBiosen den 16. marts 2022_Underskrevet

årsregnskab 2021_underskrevet, web

SamBiosens årsberetning for 2021

___________________________________________________

Generalforsamling 24. Februar 2021

Referat fra Ordinær generalforsamling i SamBiosen 24.02.2021

Bestyrelsens beretning for 2020

Årsrapport2020_ Underskrevet

___________________________________________________

Generalforsamling 28. April 2020

Referat fra online ordinær generalforsamling 28.04.2020

SamBiosen Årsrapport 2019, underskrevet

___________________________________________________

Generalforsamling 23. April 2019:

Referat fra ordinær generalforsamling 23.april 2019 i SamBiosen

Bestyrelsens beretning for 2018

Årsrapport, regnskab 2018_Underskrevet

___________________________________________________

Ekstraordinær generalforsamling 27. Februar 2019

Underskrevet Referat fra ekstraordinær generalforsamling i SamBiosen den 27. februar

 

 

privatlivspolitik

Privatlivspolitik i SamBiosen 12.09.2018

For yderligere information om datasikkerhed kontakt os på info@sambiosen.dk eller 61 72 31 71.

 

bestyrelsen

Bestyrelsen for foreningen SamBiosen er:

Formand: Bo Bakkær Sørensen (udpeget af Samsø Idræt og Kultur)

Næstformand: Sune Petersen

Medlem: Bente Sæderup

Medlem: Peter Sylvest

Medlem: Leif Øster (Udpeget af Samsø Fitnesscenter)

Medlem: Sigfred Jensen (udpeget af Samsø kommune)

Medlem: Helle Hansen (udpeget af Samsø kommune)

Suppleant 1: Dennis Rosendahl

Suppleant 2: Thomas Bog Christensen

Ønsker du at komme i kontakt med bestyrelsen kan du skrive til daglig leder på leder@sambiosen.dk

 

Vision og Mission

Bestyrelsen i SamBiosen sætter en række visioner for huset og foreningens virke som støtte og styrkelse af det frivillige foreningsliv på Samsø.

Mission og visioner er grundlaget for arbejdet i bestyrelsen.

Mission og visioner for SamBiosen 2024-2029

 

Indkøbspolitik i SamBiosen

Indkøbspolitikken fastlægger rammerne for SamBiosens indkøb. Enhver aftale om køb af varer, udstyr, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver er omfattet af indkøbspolitikken.

Formålet med indkøbspolitikken i SamBiosen er at fastlægge retningslinjerne for indkøb af alle nødvendige varer, udstyr, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver på de økonomisk mest fordelagtige betingelser, der tages samtidig stilling til bæredygtighed i forhold til miljø og etiske forhold.

Ved indkøb af varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsopgaver, til en værdi på mere end 25.000,00kr + moms, indhentes der altid mindst to tilbud, og hvis muligt skal mindst det ene tilbud være lokalt.

Ydelser, som SamBiosen er forpligtede på gennem Samsø Kommune i henhold til driftsaftalen, er undtaget.

Ledige stillinger