Om SamBiosen

I samarbejde med foreninger, institutioner, selvorganiserede borgere og andre samarbejdspartnere udvikler og tilbyder SamBiosen aktiviteter indenfor idræt og kultur.

Området
I området i og omkring Sambiosen findes et stort udbud af aktiviteter. Adressen huser bl.a. kultursal, idrætshal, fitnesscenter, bibliotek, café, skate- og aktivitetspark.

Gæster – årskort og Pay & play

SamBiosen er også for dig som er fritidssamsing, sommerhusejer eller turist og derfor ikke kommer fast til aktiviteter.

Du kan komme og være med i lige præcis de aktiviteter der passer dig når det passer dig.

Årskort til SamBiosen

er du fritidssamsing eller bo i sommerhus som ejer eller turist, kan du bruge SamBiosens årskort, som udkommer til efteråret 2018, Samsø Fritid. Det giver dig adgang til en lang række aktiviteter hele året rundt. Læs mere om Samsø Fritid her

Pay & Play – holdaktiviteter
Som gæst kan du købe adgang til SamBiosens aktiviteter gennem en Pay & Play/klippekort ordning.

Se aktiviteter og priser her

Gæstekort til Samsø Fitnesscenter
Vil du bare i fitness kan du købe et gæstekort her!

Har du problemer med at købe gæstekort, kan du henvende dig til SamBiosen på telefon +45 61 72 31 71 eller mail  info@sambiosen.dk

SamBiosen arbejder for et stærkt lokalsamfund!
Vi tager ansvar for, at skabe mere aktivitet og gode tilbud til alle på Samsø
Retningslinjer for brug af lokaler i sambiosen

Læs her:

Retningslinjer for leje af lokaler i SamBiosen

OBS! ovenstående retningslinjer har ikke tilføjet et afsnit om brugergrupper som er medlem af SamBiosen.

Disse har samme fordele som godkendte folkeoplysende foreninger.

Lokalebooking procedure

Bookingperioden for faste lokaletider løber fra 01. august – 31. juli.

Foreninger og brugergrupper, som har en lokaletid i indeværende sæson får automatisk tilbudt at beholde deres lokaletid.

Nye foreninger eller brugergrupper kan henvende sig med bookingforespørgsler på faste tider fra 01. juni – 30. Juni.

 15. Juli fastlægges og udgives den kommende sæsons faste lokaleplan

Enkeltbookinger, til særlige arrangementer eller møder kan foretages hele året. 

OBS! Samsø Skole har fortrinsret til lokalerne i skoletiden.

 

Grundlæggende principper for tildeling af lokaler

 1. Alle godkendte folkeoplysende foreninger har lige vilkår til at booke lokaler.
 2. Større enkeltstående arrangementer, turneringer og kampe vurderes over andre aktiviteter og kan afbooke en fast aktivitet. Faste aktiviteter prioriteres dog ellers over almindelige enkeltbookinger.
 3. Flest brugere prioriteres højst.
 4. Der gives fortrinsret til de samme tider som tidligere år, medmindre ovenstående principper træder først.

 

Gældende Vedtægter

De gældende vedtægter i SamBiosen blev senest opdateret den 27. februar 2019 på en ekstraordinær generalforsamling

Vedtægter for den almennyttige ideelle forening vedtaget den 27.02.2019

 

generalforsamlingen

Der indkaldes til ordinær generalforsamling den 23. april 2019 i Kultursalen 

dagsorden efter vedtægterne:

Valg af dirigent

 1. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år
 2. Det reviderede regnskab forelægges og godkendes
 3. Eventuelle forslag
 4. Fastlæggelse af kontingent jfr. §2, stk. 2
 5. Valg af bestyrelse og bestyrelses suppleant. Der er et bestyrelsesmedlem på valg i lige år og to på valg i ulige år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. jfr. §4, stk. 1
 6. Valg af revisionsfirma jfr. §6, stk. 2
 7. Eventuelt

__________________________________________________

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 27. februar 2019

Dagsorden kan læses her

 

__________________________________________________

 

Ordinær generalforsamling i 2018 afholdtes den 30. april.

Dagsorden efter vedtægterne

 

referater og beretninger

Her finder du referater fra generalforsamlinger og andre relevante møder i SamBiosen

23. April 2019:

Bestyrelsens beretning for 2018

Referat fra ordinær generalforsamling 23.april 2019 i SamBiosen

___________________________________________________

27. februar 2019:

Underskrevet Referat fra ekstraordinær generalforsamling i SamBiosen den 27. februar

 

privatlivspolitik

Privatlivspolitik i SamBiosen 12.09.2018

For yderligere information om datasikkerhed kontakt daglig leder,

Jeppe Dam Skriver på leder@sambiosen.dk eller telefon 23328611

 

bestyrelsen

Bestyrelsen for den ideelle forening SamBiosen

Formand: Tina Ringtved Gylling (Udpeget af Samsø Fitnesscenter)

Næstformand: Sune Petersen (udpeget af Samsø Idræt og Kultur)

Medlem: Maria Jeppesen Jensen

Medlem: Else Marie Bach

Medlem: Pia Kleis

Medlem: Henrik Kjær (udpeget af Samsø kommunes kommunalbestyrelse)

Medlem: Ulla Holm (udpeget af Samsø kommunes kommunalbestyrelse)

Suppleant 1: Inge Echwald

Suppleant 2: Frederik Langkilde Sørensen

Ønsker du at komme i kontakt med bestyrelsen kan du skrive til formanden på tg@sambiosen.dk

 

Vision og Mission

Læs SamBiosens mission og visioner her

Mission – Vision 2018

Indkøbspolitik i SamBiosen

Indkøbspolitikken fastlægger rammerne for Sambiosens indkøb. Enhver aftale om køb af varer, udstyr, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver er omfattet af indkøbspolitikken.

Formålet med indkøbspolitikken i Sambiosen er at fastlægge retningslinjerne for indkøb af alle nødvendige varer, udstyr, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver på de økonomisk mest fordelagtige betingelser, der tages samtidig stilling til bæredygtighed i forhold til miljø og etiske forhold.

Ved indkøb af varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsopgaver, til en værdi på mere end 25.000,00kr + moms, indhentes der altid mindst to tilbud, og hvis muligt skal mindst det ene tilbud være lokalt.

Ydelser, som SamBiosen er forpligtede på gennem Samsø kommune i henhold til driftsaftalen, er undtaget.