Om SamBiosen

I samarbejde med foreninger, institutioner, selvorganiserede borgere og andre samarbejdspartnere udvikler og tilbyder SamBiosen aktiviteter indenfor idræt og kultur.

Derudover udlejes lokalerne til møder, seminarer, konferencer, sportsstævner og dets lige.

Området
I og omkring Sambiosen findes et stort udbud af aktiviteter. Adressen huser bl.a. kultursal, idrætshal, fitnesscenter, bibliotek, café, skate- og aktivitetspark, tennisbaner og skydebaner.

 

SamBiosen er en non-profit organisation, der arbejder for et stærkt lokalsamfund!
Vi tager ansvar for, at skabe mere aktivitet og gode tilbud til alle på Samsø.

 

Har du spørgsmål eller kommentarer er du altid velkommen til at kontakte os på:

Tel.: 61 72 31 71

Mail: info@sambiosen.dk

 

Lokalebooking procedure

Bookingperioden for faste lokaletider løber fra 01. august – 31. juli.

Foreninger og brugergrupper, som har en lokaletid i indeværende sæson får automatisk tilbudt at beholde deres lokaletid.

Nye foreninger eller brugergrupper kan henvende sig med bookingforespørgsler på faste tider fra 01. juni – 30. juni.

D. 15. juli fastlægges og udgives den kommende sæsons faste lokaleplan

Enkeltbookinger, til særlige arrangementer eller møder kan foretages hele året. 

OBS! Samsø Skole har fortrinsret til lokalerne i skoletiden.

 

Grundlæggende principper for tildeling af lokaler

 1. Alle godkendte folkeoplysende foreninger har lige vilkår til at booke lokaler.
 2. Større enkeltstående arrangementer, turneringer og kampe vurderes over andre aktiviteter og kan annullere en fast aktivitet. Faste aktiviteter prioriteres dog ellers over almindelige enkeltbookinger.
 3. Flest brugere prioriteres højst.
 4. Der gives fortrinsret til de samme tider som tidligere år, medmindre ovenstående principper træder først.

 

Gældende Vedtægter

De gældende vedtægter i SamBiosen blev senest opdateret den 27. februar 2019 på en ekstraordinær generalforsamling

Vedtægter for den almennyttige ideelle forening vedtaget den 27.02.2019

 

generalforsamlingen

Der blev afholdt ordinær generalforsamling den 24. februar 2021 (Online).

Se referatet, beretning og årsrapport under “referater og beretninger”

Dagsorden efter vedtægterne:

Valg af dirigent

 1. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år
 2. Det reviderede regnskab forelægges og godkendes
 3. Eventuelle forslag
 4. Fastlæggelse af kontingent jfr. §2, stk. 2
 5. Valg af bestyrelse og bestyrelses suppleant. Der er et bestyrelsesmedlem på valg i lige år og to på valg i ulige år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. jfr. §4, stk. 1
 6. Valg af revisionsfirma jfr. §6, stk. 2
 7. Eventuelt

__________________________________________________

referater og beretninger

Generalforsamling 24. Februar 2021

Referat fra Ordinær generalforsamling i SamBiosen 24.02.2021

Bestyrelsens beretning for 2020

Årsrapport2020_ Underskrevet

___________________________________________________

Generalforsamling 28. April 2020

Referat fra online ordinær generalforsamling 28.04.2020

SamBiosen Årsrapport 2019, underskrevet

___________________________________________________

Generalforsamling 23. April 2019:

Referat fra ordinær generalforsamling 23.april 2019 i SamBiosen

Bestyrelsens beretning for 2018

Årsrapport, regnskab 2018_Underskrevet

___________________________________________________

Ekstraordinær generalforsamling 27. Februar 2019

Underskrevet Referat fra ekstraordinær generalforsamling i SamBiosen den 27. februar

 

 

privatlivspolitik

Privatlivspolitik i SamBiosen 12.09.2018

For yderligere information om datasikkerhed kontakt daglig leder,

Jeppe Dam Skriver på leder@sambiosen.dk eller telefon 23 32 86 11

 

bestyrelsen

Bestyrelsen for foreningen SamBiosen er:

Formand: Tina Ringtved Gylling (Udpeget af Samsø Fitnesscenter)

Næstformand: Sune Petersen

Medlem: Claus Elsborg

Medlem: Else Marie Bach

Medlem: Post pt. ikke besat (Udpeget af Samsø Idræt og Kultur)

Medlem: Henrik Kjær (udpeget af Samsø kommunes kommunalbestyrelse)

Medlem: Ulla Holm (udpeget af Samsø kommunes kommunalbestyrelse)

Suppleant 1: Pia Kleis

Suppleant 2: Frederik Langkilde Sørensen

Ønsker du at komme i kontakt med bestyrelsen kan du skrive til formanden på tg@sambiosen.dk

 

Vision og Mission

Bestyrelsen i SamBiosen sætter en række visioner for huset og foreningens virke som støtte og styrkelse af det frivillige foreningsliv på Samsø.

Mission og visioner er grundlaget for arbejdet i bestyrelsen.

Mission og visioner 2020

 

Indkøbspolitik i SamBiosen

Indkøbspolitikken fastlægger rammerne for SamBiosens indkøb. Enhver aftale om køb af varer, udstyr, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver er omfattet af indkøbspolitikken.

Formålet med indkøbspolitikken i SamBiosen er at fastlægge retningslinjerne for indkøb af alle nødvendige varer, udstyr, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver på de økonomisk mest fordelagtige betingelser, der tages samtidig stilling til bæredygtighed i forhold til miljø og etiske forhold.

Ved indkøb af varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsopgaver, til en værdi på mere end 25.000,00kr + moms, indhentes der altid mindst to tilbud, og hvis muligt skal mindst det ene tilbud være lokalt.

Ydelser, som SamBiosen er forpligtede på gennem Samsø Kommune i henhold til driftsaftalen, er undtaget.

SMAG SAMSØ

Smag Samsø er...

DET SKER

Se kommende arrangementer i SamBiosen.

FACEBOOK

Følg os på Facebook hér.