Om SamBiosen

I samarbejde med foreninger, institutioner, selvorganiserede borgere og andre samarbejdspartnere udvikler og tilbyder SamBiosen aktiviteter indenfor idræt og kultur.

Derudover udlejes lokalerne til møder, seminarer, konferencer, sportsstævner og dets lige.

Området
I og omkring Sambiosen findes et stort udbud af aktiviteter. Adressen huser bl.a. kultursal, idrætshal, fitnesscenter, bibliotek, café, skate- og aktivitetspark, tennisbaner og skydebaner.

 

SamBiosen er en non-profit organisation, der arbejder for et stærkt lokalsamfund!
Vi tager ansvar for, at skabe mere aktivitet og gode tilbud til alle på Samsø.

 

Har du spørgsmål eller kommentarer er du altid velkommen til at kontakte os på:

Tel.: 61 72 31 71

Mail: info@sambiosen.dk

 

Lokalebooking procedure

I månederne optil skolernes sommerferie, fastlægger vi haltiderne for den kommende inddørs sæson.

Foreninger og brugergrupper, som har en lokaletid i indeværende sæson får automatisk tilbudt at beholde deres lokaletid.

Der indkaldeles til et medlemsmøde i SamBiosen, hvor vi fastlægger tiderne og drøfter med hinanden om der skal rykkes rundt eller ændres på noget.

Nye foreninger eller brugergrupper kan henvende sig med bookingforespørgsler på faste i løbet af foråret til SamBiosen på info@sambiosen.dk

 

Enkeltbookinger, til særlige arrangementer eller møder kan foretages hele året.

Kontakt os på mail eller telefon 61 72 31 71 og hør nærmere.

Du kan også se lokaleoversigten lige nedenfor og danne dig dit eget overblik over hvornår lokalerne er ledige.

Grundlæggende principper for tildeling af lokaler

 1. Alle godkendte folkeoplysende foreninger har lige vilkår til at booke lokaler.
 2. Større enkeltstående arrangementer afholdt af foreningerne selv samt turneringer og kampe vurderes over andre aktiviteter og kan annullere en fast aktivitet. I praksis vil dette altid ske efter dialog med dem som har den faste tid. Faste aktiviteter prioriteres dog ellers over almindelige enkeltbookinger.
 3. Flest brugere prioriteres højst.
 4. Der gives fortrinsret til de samme tider som tidligere år, medmindre ovenstående principper træder først.

 

Gældende Vedtægter

De gældende vedtægter i SamBiosen blev senest opdateret den 11.08.2021 på en ekstraordinær generalforsamling.

Gældende vedtægter for den almennyttige ideelle forening vedtaget den 11.08.2021

 

Generalforsamlingen

Onsdag d. 29. marts 2023 kl. 19.00 – ordinær generalforsamling i SamBiosen i Kultursalen.

ENDELIG DAGSORDEN

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år
 3. Det reviderede regnskab forelægges og godkendes
 4. Eventuelle forslag
  a. Der er ikke indkommet forslag til behandling under dette punkt.
 5. Fastlæggelse af kontingent jfr. §2, stk. 2
  a. Der er forslag om, at det årlige kontingent for medlemsforeninger fra 2023 bliver kr. 100,00
 6. Valg af bestyrelse og bestyrelses suppleant. Der er et bestyrelsesmedlem på valg i lige år og to på valg i ulige år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. jfr. §4, stk. 1
  a. Valg til bestyrelsen (vælges for 2 år):
  1. Sune Petersen er på valg – modtager genvalg
  2. Trine Hørby er på valg – modtager ikke genvalg
 7. Valg af 2 suppleanter (vælges for 1 år)
 8. Valg af revisionsfirma jfr. §6, stk. 2
 9. Eventuelt
 • Debatoplæg
  • Hvordan vil vi gerne drive café?
  • Skal vi byde ind på skolemaden?
  • Ny helhedsplan: Hvilke store projekter skal vi lave de næste 10 år?
  • Styrket samarbejde med idrætsforeningerne.
 • Kort info om Frivilligcenter Samsø

Med venlig hilsen

Jeppe Dam Skriver
Leder af SamBiosen

Årsrapport 2022

15.03.23/pe
_________________________________________________________________________

 

2023: Der indkaldes til ordinær generalforsamling den 29. Marts kl. 1900 i kultursalen i SamBiosen.

Dagsorden er efter vedtægterne.

Under eventuelt lægger vi op til debatter om udviklingen i SamBiosen i de kommende år. Der udsendes nærmere info om dette i medio Marts til medlemmer og på sociale medier samt her i hjemmesiden.

Indkaldelse til GF SamBiosen 290323 – med dagsorden

24.04.23/pe

__________________________________________________

2022: Der indkaldes til ordinær generalforsamling den 16. Marts kl. 1730 i kultursalen i SamBiosen.

Alle er velkomne og vi håber at se så mange medlemmer og brugere af huset som muligt.

Kl. 1730 – Der er spisning og gratis mad til alle deltagere på generalforsamlingen.

kl. 1830 – Mødestart.

På mødet vil daglig leder, Jeppe Skriver, bl.a. give et lille oplæg med overblik over aktiviteter og arbejdsopgaver i SamBiosen.

Vi skal også vælge et nyt medlem af bestyrelsen, da Else Marie Bach ikke genopstiller til sin post, samt 2 suppleanter, som skal vælges hvert år.

Dagsordenen er i følge vedtægterne, som kan ses her:

Vedtægter for SamBiosen

Årsrapporten kan læses her i udkastformat:

Sambiosen Årsrapport 2021 – udkast

Henvendelser om indkomne forslag skal med undersrkift sendes til formanden på tg@sambiosen.dk senest 14 dage før generalforsamlingen.

Har du spørgsmål eller en henvendelse af anden karakter, så kontakt os endelig på 61 72 31 71.

 

Vi glæder os til at se jer!

Ps. Der vil blive afholdt konstituerende møde samme aften, umiddelbart efter mødet.

__________________________________________________

 

Der blev afholdt ordinær generalforsamling den 24. februar 2021 (Online).

Se referatet, beretning og årsrapport under “referater og beretninger”

Dagsorden efter vedtægterne:

Valg af dirigent

 1. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år
 2. Det reviderede regnskab forelægges og godkendes
 3. Eventuelle forslag
 4. Fastlæggelse af kontingent jfr. §2, stk. 2
 5. Valg af bestyrelse og bestyrelses suppleant. Der er et bestyrelsesmedlem på valg i lige år og to på valg i ulige år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. jfr. §4, stk. 1
 6. Valg af revisionsfirma jfr. §6, stk. 2
 7. Eventuelt

__________________________________________________

referater og beretninger

Generalforsamling 29. marts 2023

Referat Generalforsamlingen i SamBiosen 29.03.23

Årsrapport 2022

Sambiosens årsberetning 2022

___________________________________________________

Generalforsamling 16. marts 2022

Referat fra generalforsamlingen i SamBiosen den 16. marts 2022_Underskrevet

årsregnskab 2021_underskrevet, web

SamBiosens årsberetning for 2021

___________________________________________________

Generalforsamling 24. Februar 2021

Referat fra Ordinær generalforsamling i SamBiosen 24.02.2021

Bestyrelsens beretning for 2020

Årsrapport2020_ Underskrevet

___________________________________________________

Generalforsamling 28. April 2020

Referat fra online ordinær generalforsamling 28.04.2020

SamBiosen Årsrapport 2019, underskrevet

___________________________________________________

Generalforsamling 23. April 2019:

Referat fra ordinær generalforsamling 23.april 2019 i SamBiosen

Bestyrelsens beretning for 2018

Årsrapport, regnskab 2018_Underskrevet

___________________________________________________

Ekstraordinær generalforsamling 27. Februar 2019

Underskrevet Referat fra ekstraordinær generalforsamling i SamBiosen den 27. februar

 

 

privatlivspolitik

Privatlivspolitik i SamBiosen 12.09.2018

For yderligere information om datasikkerhed kontakt os på info@sambiosen.dk eller 61 72 31 71.

 

bestyrelsen

Bestyrelsen for foreningen SamBiosen er:

Formand: Tina Ringtved Gylling (Udpeget af Samsø Fitnesscenter)

Næstformand: Sune Petersen

Medlem: Trine Hørby

Medlem: Peter Sylvest

Medlem: Bo Bakkær Sørensen (Udpeget af Samsø Idræt og Kultur)

Medlem: Sigfred Jensen (udpeget af Samsø kommune)

Medlem: Helle Hansen (udpeget af Samsø kommune)

Suppleant 1: Post ikke besat

Suppleant 2: Post ikke besat

Ønsker du at komme i kontakt med bestyrelsen kan du skrive til formanden på tg@sambiosen.dk

 

Vision og Mission

Bestyrelsen i SamBiosen sætter en række visioner for huset og foreningens virke som støtte og styrkelse af det frivillige foreningsliv på Samsø.

Mission og visioner er grundlaget for arbejdet i bestyrelsen.

Mission og visioner 2020

 

Indkøbspolitik i SamBiosen

Indkøbspolitikken fastlægger rammerne for SamBiosens indkøb. Enhver aftale om køb af varer, udstyr, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver er omfattet af indkøbspolitikken.

Formålet med indkøbspolitikken i SamBiosen er at fastlægge retningslinjerne for indkøb af alle nødvendige varer, udstyr, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver på de økonomisk mest fordelagtige betingelser, der tages samtidig stilling til bæredygtighed i forhold til miljø og etiske forhold.

Ved indkøb af varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsopgaver, til en værdi på mere end 25.000,00kr + moms, indhentes der altid mindst to tilbud, og hvis muligt skal mindst det ene tilbud være lokalt.

Ydelser, som SamBiosen er forpligtede på gennem Samsø Kommune i henhold til driftsaftalen, er undtaget.

Ledige stillinger

FACEBOOK

Følg os på Facebook hér.