FRIVILLIGCENTER SAMSØ

HELE ØENS FRIVILLIGCENTER

Frivilligcenter Samsø

Frivilligcenter Samsø er kort fortalt til for at gøre det lettere at blive frivillig og at være frivillig i øens mange forskellige foreninger og frivillige initiativer. Vi arbejder aktivt for at bane vejen til frivillige fællesskaber for alle, der har lyst til og brug for at være med. 

Frivilligcentret har til formål at støtte, udvikle, synliggøre og fremme foreningslivet og frivilligheden på Samsø.

Vi tilbyder bl.a.:

– Sparring til enkeltpersoner, der gerne vil i gang med foreningsaktiviteter eller frivilligt arbejde

– Rådgivning til foreninger om fx rekruttering af frivillige, bestyrelsesarbejde, fundraising mv.

– Rådgivning til kommunale tilbud og det lokale erhvervsliv, der interesserer sig for foreningsaktiviteter og frivilligt arbejde.

– Foreningsservice – hjælp til fx print, layout af flyers og opslag til sociale medier mv.

– Kurser og netværk for frivillige på tværs af foreninger

Derudover arbejder vi på at skabe overblik og synlighed omkring foreningsaktiviteter og frivilligjobs på Samsø, vi understøtter samarbejdet omkring frivilligheden mellem foreninger, kommunen og det lokale erhvervsliv og sætter nye aktiviteter i gang, som udvikler og understøtter frivilligheden på øen.

 

Vil du booke et møde med os i frivilligcentret? Kontakt Marie på marie@sambiosen.dk eller tlf.: 71 79 83 05

Modtag nyheder fra frivilligcentret på mail ved at tilmelde dig her: https://llk.dk/7zczei  

 

BAGGRUNDSINFO om frivilligcenter samsø

Frivilligcentret slog dørene op 01.03.2023. 

Vi er et nyt frivilligcenter, som er under udvikling og etablering – denne side opdateres således også løbende med ny information om frivilligcentrets arbejde. 

Frivilligcentret er organiseret som en afdeling i SamBiosen, og vi arbejder for at styrke foreningslivet og frivilligheden på hele Samsø. 

Frivilligcenter Samsø er sammen med knapt 70 andre frivilligcentre i landet en del af hovedorganisationen FriSe

Alle frivilligcentre modtager en delt kommunal og statslig grundfinansiering. 

Kontakt leder af Frivilligcenter Samsø, Marie Obling Møller, for spørgsmål på mail: marie@sambiosen.dk eller tlf.: 71 79 83 05.