frivilligcenter samsø

HELE ØENS FRIVILLIGCENTER

Selvhjælp

En selvhjælpsgruppe er kort fortalt et fællesskab, hvor mennesker kan bearbejde deres udfordringer sammen med andre, der står i samme livssituation, eller som har været igennem lignende oplevelser.

Gruppen består ofte af 4-10 deltagere, og gruppen mødes typisk i et par timer hver 14. dag i omkring 6-8 uger. Der er tilknyttet en frivillig igangsætter, som sætter rammen for samtalen og fællesskabet i gruppen. Efter de aftalte mødegange kan gruppen køre videre selv, hvis der er lyst og interesse for det.

Frivilligcenteret starter løbende selvhjælpsgrupper op med forskellige temaer og hører også altid gerne fra dig, hvis du har lyst til at være med i en ny gruppe enten som deltager eller som frivillig. Eksempler på grupper er:

–  Nye Skridt – for mennesker i livskrise

– Sorggruppe

– Grupper for pårørende

– Netværk for voksne med ADHD

Kontakt selvhjælpskonsulent, Bente Sæderup, på tlf.: 71 79 83 07 eller mail: selvhjaelp@sambiosen.dk for at høre mere.

Aktuelle selvhjælpsgrupper

Gruppe for forældre til børn med særlige behov er i gang i foråret 2024.

Der er pt. ikke planer om opstart af nye grupper.

 

GENSIGDIGHED

Selvhjælpsgrupper fungerer i kraft af gensidighed. Ved at dele erfaringer, tanker og oplevelser får deltagerne støtte samtidig med, at de hjælper hinanden. Deltagerne udvikler sig i kraft af det, der sker imellem dem i gruppen. Alle deltagere bidrager til fællesskabet, men ikke nødvendigvis lige meget eller på samme tid.

LIGEVÆRDIGHED

I en selvhjælpsgruppe mødes deltagerne på et ligeværdigt grundlag. Der er ingen eksperter, men mennesker i samme livssituation med fælles udfordringer eller problemstillinger, som tilbyder og modtager støtte baseret på fælles forståelse og respekt. Deltagernes ønsker, meninger og behov har samme værdi og behandles med samme alvor af fællesskabet.

MEDMENNESKELIGHED

Selvhjælpsgrupper er ikke terapi eller behandling, men et møde mellem mennesker, der ved at dele deres erfaringer finder styrken i fællesskabet til at skabe forandringer i deres eget liv. Alle bliver set, hørt og taget alvorligt i selvhjælpsgruppen, hvor dialogen baserer sig på tillid, respekt og anerkendelse for den enkelte i fællesskabet.