frivilligcenter samsø

HELE ØENS FRIVILLIGCENTER

Selvhjælp

En selvhjælpsgruppe er kort fortalt et fællesskab, hvor mennesker kan bearbejde deres udfordringer sammen med andre, der står i samme livssituation, eller som har været igennem lignende oplevelser.

Gruppen består ofte af 4-10 deltagere, og gruppen mødes typisk i et par timer hver 14. dag i omkring 6-8 uger. Der er tilknyttet en frivillig igangsætter, som sætter rammen for samtalen og fællesskabet i gruppen. Efter de aftalte mødegange kan gruppen køre videre selv, hvis der er lyst og interesse for det.  

Frivilligcenteret starter løbende selvhjælpsgrupper op med forskellige temaer og hører også altid gerne fra dig, hvis du har lyst til at være med i en ny gruppe enten som deltager eller som frivillig. Eksempler på grupper er:

–  Nye Skridt – for mennesker i livskrise 

– Grupper for pårørende

– Netværk for voksne med ADHD

Kontakt selvhjælpskonsulent, Bente Sæderup, på tlf.: 71 79 83 07 eller mail: selvhjaelp@sambiosen.dk for at høre mere. 

 

 

Aktuelle selvhjælpsgrupper

I efteråret 2023 starter vi frivilligcentrets første selvhjælpsgruppe “Nye Skridt”, som er for mennesker i livskrise. Måske har du lyst til noget nyt i dit liv, men har svært ved at se vejen, en følelse af at være gået i stå, en følelse af kaos, føler du dig lidt ensom eller har svært ved at komme videre efter f.eks. et dødsfald, skilsmisse, jobtab eller andet. 

Kom til infomøde for om gruppen “Nye Skridt” onsdag d. 22. november kl. 10-11 i Skytternes Mødelokale i SamBiosen.

 

GENSIGDIGHED

Selvhjælpsgrupper fungerer i kraft af gensidighed. Ved at dele erfaringer, tanker og oplevelser får deltagerne støtte samtidig med, at de hjælper hinanden. Deltagerne udvikler sig i kraft af det, der sker imellem dem i gruppen. Alle deltagere bidrager til fællesskabet, men ikke nødvendigvis lige meget eller på samme tid.

LIGEVÆRDIGHED

I en selvhjælpsgruppe mødes deltagerne på et ligeværdigt grundlag. Der er ingen eksperter, men mennesker i samme livssituation med fælles udfordringer eller problemstillinger, som tilbyder og modtager støtte baseret på fælles forståelse og respekt. Deltagernes ønsker, meninger og behov har samme værdi og behandles med samme alvor af fællesskabet.

MEDMENNESKELIGHED

Selvhjælpsgrupper er ikke terapi eller behandling, men et møde mellem mennesker, der ved at dele deres erfaringer finder styrken i fællesskabet til at skabe forandringer i deres eget liv. Alle bliver set, hørt og taget alvorligt i selvhjælpsgruppen, hvor dialogen baserer sig på tillid, respekt og anerkendelse for den enkelte i fællesskabet.

FACEBOOK

Følg os på Facebook hér.