Frivilligcenter Samsø

HELE ØENS FRIVILLIGCENTER

PROJEKTER OG AKTIVITETER

Frivilligcenter Samsø samarbejder med andre foreninger, Samsø Kommune, det lokale erhvervsliv, frivilligcentrenes landsorganisation FriSe og andre frivilligcentre i Danmark om indsatser, der styrker, udvikler og synliggør foreningslivet og frivilligheden på Samsø.

Aktuelt er vi en del af:

– “Vi følges på Samsø” – frivilligcentrets eget projekt, som er støttet af Trygfonden

– Selvhjælp på Samsø – frivilligcentrets eget projekt, som er støttet af Velliv Foreningen

– Styrket mental trivsel på Samsø – projekt under frivilligcentret og SamBiosen i samarbejde med Samsø Kommunes støtteteam. Projektet er støttet af Velux Fonden

– Implementeringen af Socialkompas på Samsø i samarbejde med Samsø Kommune

– Legestue på Plejecenter Kildemosen i samarbejde med Samsø Kommune

Vi er i frivilligcentret altid åbne for at drøfte nye ideer til samarbejde. Kontakt Marie fra frivilligcentret for en snak: marie@sambiosen.dk