Ordinær generalforsamling den 23. April kl. 1900

Ordinær generalforsamling

Den 23. April kl. 1900 i Kultursalen

Vi indbyder til ordinær generalforsamling den 23. April kl. 1900 i Kultursalen.

 

Dagsordenen er efter vedtægterne følgende

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år

3. Det reviderede regnskab forelægges og godkendes

4. Eventuelle forslag

5. Fastlæggelse af kontingent jfr. §2, stk. 2

6. Valg af bestyrelse og bestyrelses suppleant. Der er et bestyrelsesmedlem på valg i lige år og to på valg i ulige år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. jfr. §4, stk. 1

7. Valg af revisionsfirma jfr. §6, stk. 2

8. Eventuelt

Forslag til behandling under punkt 4 skal ved navns underskrift sendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Vi glæder os til at se jer

Mvh

Bestyrelsen i SamBiosen