Online generalforsamling 2021

Generalforsamling – sådan går det til i år!

 

Kære alle

Onsdag den 24. februar kl. 19, afholdes der online generalforsamling i SamBiosen.

Læs beretning og årsrapport her på forhånd!

Spørgsmål kan med fordel sendes inden mødet til leder@sambiosen.dk, for at afhjælpe eventuelle tekniske udfordringer.

Årsrapport 2020 kan læses her

 


Deltag her

Generalforsamlingen afholdes på ZOOM og du kan deltage ved at klikke igennem via link nednefor:

DELTAG HER

Ønsker du at modtage en direkte invitation til generalforsamlingen pr. mail, kan du kontakte daglig leder, Jeppe Skriver, på leder@sambiosen.dk

Vi sender også linket til alle medlemmer ca. en time inden start

Dagsorden – Efter vedtægterne:

 • 1. Valg af dirigent
 • 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år
 • 3. Det reviderede regnskab forelægges og godkendes
 • 4. Eventuelle forslag
 • 5. Fastlæggelse af kontingent jfr. §2, stk. 2
 • 6. Valg af bestyrelse og bestyrelses suppleant. Der er et bestyrelsesmedlem på valg i lige år og to på valg i ulige år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. jfr. §4, stk. 1
 • 7. Valg af revisionsfirma jfr. §6, stk. 2
 • 8. Eventuelt

SamBiosens vedtægter

OBS! Ang. punkt 6, valg til bestyrelsen:

 • Maria Jeppesen er på valg – Genopstiller ikke.
 • Pia Kleis er på valg – Genopstiller ikke.
 • 2 Suppleanter er på valg:
 • Frederik Langkilde Sørensen – Genopstiller
 • Claus Elsborg – Genopstiller ikke

Afstemning
Al afstemning kommer til at foregå ved almindelig håndsoprækning. I SamBiosen har hver medlemsforening 1 stemme.

Vi omfavner forandringerne
Det er stadig lidt særligt, at afholde generalforsamling online, men sådan er omstændighederne jo. Vi håber I vil hjælpe os med at få det til at fungere bedst muligt, så vi får afholdt en god og ordentlig generalforsamling.

• Har du spørgsmål eller kommentarer på forhånd, så sig endelig til! Ring eller skriv til mig, så vi kan få det afklaret inden mødet.

• Har du tekniske problemer undervejs, så send en sms til 23328611 eller ring! Så hjælper jeg!

Vi håber på en anderledes og god generalforsamling!

Vi ses!