Online generalforsamling 2021

Generalforsamling – sådan går det til i år!

 

Kære alle

Onsdag den 24. februar kl. 19, afholdes der online generalforsamling i SamBiosen.

Læs beretning og årsrapport her på forhånd!

Spørgsmål kan med fordel sendes inden mødet til leder@sambiosen.dk, for at afhjælpe eventuelle tekniske udfordringer.

Årsrapport 2020 kan læses her

 


Deltag her

Generalforsamlingen afholdes på ZOOM og du kan deltage ved at klikke igennem via link nednefor:

DELTAG HER

Ønsker du at modtage en direkte invitation til generalforsamlingen pr. mail, kan du kontakte daglig leder, Jeppe Skriver, på leder@sambiosen.dk

Vi sender også linket til alle medlemmer ca. en time inden start

Dagsorden – Efter vedtægterne:

 • 1. Valg af dirigent
 • 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år
 • 3. Det reviderede regnskab forelægges og godkendes
 • 4. Eventuelle forslag
 • 5. Fastlæggelse af kontingent jfr. §2, stk. 2
 • 6. Valg af bestyrelse og bestyrelses suppleant. Der er et bestyrelsesmedlem på valg i lige år og to på valg i ulige år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. jfr. §4, stk. 1
 • 7. Valg af revisionsfirma jfr. §6, stk. 2
 • 8. Eventuelt

SamBiosens vedtægter

OBS! Ang. punkt 6, valg til bestyrelsen:

 • Maria Jeppesen er på valg – Genopstiller ikke.
 • Pia Kleis er på valg – Genopstiller ikke.
 • 2 Suppleanter er på valg:
 • Frederik Langkilde Sørensen – Genopstiller
 • Claus Elsborg – Genopstiller ikke

Afstemning
Al afstemning kommer til at foregå ved almindelig håndsoprækning. I SamBiosen har hver medlemsforening 1 stemme.

Vi omfavner forandringerne
Det er stadig lidt særligt, at afholde generalforsamling online, men sådan er omstændighederne jo. Vi håber I vil hjælpe os med at få det til at fungere bedst muligt, så vi får afholdt en god og ordentlig generalforsamling.

• Har du spørgsmål eller kommentarer på forhånd, så sig endelig til! Ring eller skriv til mig, så vi kan få det afklaret inden mødet.

• Har du tekniske problemer undervejs, så send en sms til 23328611 eller ring! Så hjælper jeg!

Vi håber på en anderledes og god generalforsamling!

Vi ses!

FACEBOOK

Følg os på Facebook hér.