Online generalforsamling 2020

Generalforsamling – sådan går det til i år!

 

Kære alle

tirsdag den 28. april kl. 19, har vi planlagt generalforsamling. Og det har vi tænkt os at holde fast i!

Vi tilpasser os dog forholdene under corona og laver derfor generalforsamlingen om til en online en af slagsen.

Læs beretning og årsrapport her på forhånd!

Spørgsmål kan med fordel sendes inden mødet til leder@sambiosen.dk, for at afhjælpe eventuelle tekniske udfordringer.

Bestyrelsens beretning for 2019

SamBiosen Årsrapport 2019


Deltag her

vi sender live via facebook. Gå ind på eventet og deltag:

Link til facebook event
• Vi sender live via facebookeventet her, hvor man kan se med og kommentere i feltet undervejs.

Deltag på videomøde her: LINK TIL VIDEOMØDE
• Vi opsætter også et online møde, hvor man kan deltage med billede og lyd (ligesom facetime). Vi lægger et link ud i begivenheden en times tid inden mødestart og så kan man bare hoppe på.

Vi sender også linket til alle medlemmer ca. en time inden start

Dagsorden – Efter vedtægterne:

 • 1. Valg af dirigent
 • 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år
 • 3. Det reviderede regnskab forelægges og godkendes
 • 4. Eventuelle forslag
 • 5. Fastlæggelse af kontingent jfr. §2, stk. 2
 • 6. Valg af bestyrelse og bestyrelses suppleant. Der er et bestyrelsesmedlem på valg i lige år og to på valg i ulige år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. jfr. §4, stk. 1
 • 7. Valg af revisionsfirma jfr. §6, stk. 2
 • 8. Eventuelt

SamBiosens vedtægter

OBS! Ang. punkt 6, valg til bestyrelsen:

 • Else Marie er på valg i bestyrelsen – Genopstiller
 • 2 Suppleanter er på valg:
 • Frederik Langkilde Sørensen – Genopstiller
 • Inge Echwald – Genopstiller ikke
 • Bestyrelsens forslag til nyvalg som suppleant: Claus Elsborg

Afstemning
Al afstemning kommer til at foregå over SMS. det vil sige, at hvis vi skal stemme, så beder vi de stemmeberettigede om at afgive stemme ved at sende en sms til 23328611. (I SamBiosen har hver medlemsforening 1 stemme).

Vi omfavner forandringerne
Det er helt ekstraordinært, at vi afholder generalforsamling online. Så derfor håber vi, at I vil hjælpe os med at få det til at fungere bedst muligt, så vi får afholdt en god og ordentlig generalforsamling.

• Har du spørgsmål eller kommentarer på forhånd, så sig endelig til! Ring eller skriv til mig, så vi kan få det afklaret inden mødet.

• Har du tekniske problemer undervejs, så send en sms til 23328611 eller ring! Så hjælper jeg!

o Vi Sender af samme grund på 2 måder (facebook live og zoom møde) så hvis det ene ikke virker, så prøv det andet.

Vi håber på en anderledes og god generalforsamling!

Dagsordenen er helt ordinær efter vedtægterne. Vedtægterne findes på vores hjemmeside, sambiosen.dk

Vi ses!

SMAG SAMSØ

Smag Samsø er...

DET SKER

Se kommende arrangementer i SamBiosen.

FACEBOOK

Følg os på Facebook hér.