Ekstraordinær generalforsamling 11. august kl. 17

SamBiosens bestyrelse indkalder til ekstraordinær generalforsamling

den 11. august kl. 17 i SamBiosen.

Dagsordenen er:

  1. Beretning fra daglig leder ang. ønsket om, at etablere et frivilligcenter på Samsø med et bredt samarbejde.
  2. Vedtægtsændringer, tilpasning til funktion som frivilligcenter.

 

Der er åbnet for alle interesserede i vores arbejde for at etablere et frivilligcenter på Samsø.

 


De foreslåede vedtægtsændringer er:

§1 stk. 1 ændres fra: 

Den almennyttige ideelle forenings navn er SamBiosen

Ændres til:

Den almennyttige ideelle forenings navn er SamBiosen, Kultur- idræts og frivilligcenter.

§1 st. 3 ændres fra:

Foreningens formål er at drive og udvikler Sambiosen samt at skabe idræts-, kultur- og fritidsaktiviteter for organiserede og selv organiserede brugere

Ændres til:

Foreningens formål er,

  1. at drive og udvikle Sambiosen samt at skabe idræts-, kultur- og fritidsaktiviteter for organiserede og selvorganiserede brugere og
  2. at støtte, synliggøre, udvikle og fremme frivilligheden og foreningslivet lokalt.

 

§4 Ledelse stk. 1, første sætning ændres fra:

Foreningen ledes af en bestyrelse på syv medlemmer.

Ændres til:

Foreningen ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, som tilsigtes at have en bred sammensætning.

 

§4 Ledelse stk. 7 tilføjes:

Samsø kommunes udpegede medlemmer af bestyrelsen kan hverken besidde posten som formand eller næstformand.

 

 

FACEBOOK

Følg os på Facebook hér.