Kontaktoplysninger for Samsø Fitnesscenter

Her kan du finde kontaktoplysninger
Bliv medlemKøb gæstekort

Kontaktoplysninger

Samsø Fitnesscenter
Samsø Idrætshal
Pillemarksvej 1, Tranebjerg
8305 Samsø

Har du spørgsmål omkring Samsø Fitnesscenter, kan du kontakte bestyrelsen på tlf. 61723171 – send en sms eller indtal en besked. Du kan også sende en mail til info@samsofitness.dk. Mails besvares hurtigst muligt.

Bestyrelsen besår af:

Formand: Maria Jeppesen Jensen
Næstformand: Nikolai Madsen
Medlem af best.: Christina Løjborg Rasmussen
Medlem af best.: Lisbeth Sørensen
Medlem af best.: Tina Gylling
Suppleant: Morten Stjerne
Suppleant: Bent Tovgaard

SMAG SAMSØ

Smag Samsø er...

generalforsamlingen

Onsdag d. 29. marts 2023 kl. 19.00 - ordinær generalforsamling i SamBiosen i Kultursalen.

ENDELIG DAGSORDEN

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år
 3. Det reviderede regnskab forelægges og godkendes
 4. Eventuelle forslag
       a. Der er ikke indkommet forslag til behandling under dette punkt.
 5. Fastlæggelse af kontingent jfr. §2, stk. 2
      a. Der er forslag om, at det årlige kontingent for medlemsforeninger fra 2023 bliver kr. 100,00
 6. Valg af bestyrelse og bestyrelses suppleant. Der er et bestyrelsesmedlem på valg i lige år og to på valg i ulige år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. jfr. §4, stk. 1
       a. Valg til bestyrelsen (vælges for 2 år):
            1. Sune Petersen er på valg – modtager genvalg
            2. Trine Hørby er på valg – modtager ikke genvalg
 7. Valg af 2 suppleanter (vælges for 1 år)
 8. Valg af revisionsfirma jfr. §6, stk. 2
 9. Eventuelt
 • Debatoplæg
  • Hvordan vil vi gerne drive café?
  • Skal vi byde ind på skolemaden?
  • Ny helhedsplan: Hvilke store projekter skal vi lave de næste 10 år?
  • Styrket samarbejde med idrætsforeningerne.
 • Kort info om Frivilligcenter Samsø

Med venlig hilsen

Jeppe Dam Skriver
Leder af SamBiosen

Årsrapport 2022

_________________________________________________________________________

2023: Der indkaldes til ordinær generalforsamling den 29. Marts kl. 1900 i kultursalen i SamBiosen.

Dagsorden er efter vedtægterne.

Under eventuelt lægger vi op til debatter om udviklingen i SamBiosen i de kommende år. Der udsendes nærmere info om dette i medio Marts til medlemmer og på sociale medier samt her i hjemmesiden.

Indkaldelse til GF SamBiosen 290323 - med dagsorden

 

__________________________________________________

2022: Der indkaldes til ordinær generalforsamling den 16. Marts kl. 1730 i kultursalen i SamBiosen.

Alle er velkomne og vi håber at se så mange medlemmer og brugere af huset som muligt.

Kl. 1730 - Der er spisning og gratis mad til alle deltagere på generalforsamlingen.

kl. 1830 - Mødestart.

På mødet vil daglig leder, Jeppe Skriver, bl.a. give et lille oplæg med overblik over aktiviteter og arbejdsopgaver i SamBiosen.

Vi skal også vælge et nyt medlem af bestyrelsen, da Else Marie Bach ikke genopstiller til sin post, samt 2 suppleanter, som skal vælges hvert år.

Dagsordenen er i følge vedtægterne, som kan ses her:

Vedtægter for SamBiosen

Årsrapporten kan læses her i udkastformat:

Sambiosen Årsrapport 2021 - udkast

Henvendelser om indkomne forslag skal med undersrkift sendes til formanden på tg@sambiosen.dk senest 14 dage før generalforsamlingen.

Har du spørgsmål eller en henvendelse af anden karakter, så kontakt os endelig på 61 72 31 71.

 

Vi glæder os til at se jer!

Ps. Der vil blive afholdt konstituerende møde samme aften, umiddelbart efter mødet.

__________________________________________________

 

Der blev afholdt ordinær generalforsamling den 24. februar 2021 (Online).

Se referatet, beretning og årsrapport under "referater og beretninger"

Dagsorden efter vedtægterne:

Valg af dirigent

 1. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år
 2. Det reviderede regnskab forelægges og godkendes
 3. Eventuelle forslag
 4. Fastlæggelse af kontingent jfr. §2, stk. 2
 5. Valg af bestyrelse og bestyrelses suppleant. Der er et bestyrelsesmedlem på valg i lige år og to på valg i ulige år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. jfr. §4, stk. 1
 6. Valg af revisionsfirma jfr. §6, stk. 2
 7. Eventuelt

__________________________________________________

DET SKER

Se kommende arrangementer i SamBiosen.

FACEBOOK

Følg os på Facebook hér.