Ordinær generalforsamling den 23. April 2019

Dagosroden og Oplæg til ny medlemsstruktur og kontingentsats

 

Oplæg og beretning fra Jeppe Dam Skriver

Det er nu 1 år siden vi fik vores første medlemmer, da vi aholdte den første generalforsamling i SamBiosen med mig som daglig leder.

I det forgangne år har vi arbejdet på at lave en masse aktiviteter sammen med vores medlemmer. Jeg kan på stående fod nævne: Natminton (badminton i mørke med UV, NERF krig, MGP fest, fotoudstillinger, spil dansk koncerter, korarrangementer, udendørs koncert, kulturdagen, kælkebakker, hoppeland, fællesspisning, åbent hus, Fitness TRY day, brætspilseftermiddage, Fitness holdaktiviteter og mere til.

Imens har vi huset idrætsforeningernes mange daglige aktiviteter og events og gjort hvad vi kunne for at hjælpe og gøre SamBiosen nem at holde sit arrangement i. Her kan jeg bl.a. nævne, Samsø Open i Dart, Samsøs sødeste hund, skytternes Ø-stævne og Samsø Marathon. Vi har desuden tilbudt vores medlemmer at få hjælp til at holde hjemmeside opdateret så deres tilbud er nemt tilgængelig og lette at finde.

I foyer og caféområdet er vi igang med at gøre det meget mere hyggeligt at komme. Vi har ombygget det lille The-køkken til en café, som nu holder åbent hver formiddag, så børnene fra Samsø skole kan få sund mad og besøgende på biblioteket eller i fitnesscenteret kan få en kop kaffe og en bolle. Caféen holder også åbent til arrangementer i huset som vi har haft stor glæde af at have sammen med bl.a. biblioteket og aftenskolen. Til caféen er koblet et fantastisk frivillig korps på godt og vel 20 personer. 

Vi har også stillet et bordtennisbord frem som bliver flittigt brugt og der er hængt billeder på væggene med skiftende udstilling.

Alt i alt har vi haft et travlt første år i SamBiosen og vi ønsker kun at der sker endnu mere her det kommende år.

SamBiosen er en platform

Som foreningshus har det første år også givet anledning til refleksion. Hvordan får vi flere kulturelle tilbud ind i huset? Hvordan bliver vi mest muligt åbne overfor hele øens foreningsliv og diverse mindre brugergrupper? Hvad skal der til for at formidle vores budskab?

SamBiosen ønsker at være en platform for fritidslivets aktører og en dynamo i lokalsamfundet, der hjælper med at arrangere og nytænke initiativer. Derfor er det alfa omega at vi har mange “venner af huset” som kan gøre brug af os og vi kan lave aktiviteter sammen med. Det er samtidig også vigtigt, at vi får kommunikeret ud, hvad SamBiosen egentlig er for et hus, da det lyder til at have været utydeligt for mange.

Bestyrelsen i SamBiosen har lyttet til de kommentarer der er kommet fra medlemsforeninger og andre og ønsker at forbedre SamBiosen så den netop bliver den platform og dynamo, som er målet. 

Derfor lægger vi op til en ny medlemsstruktur, hvor mindre brugergrupper og interesserede foreninger nemmere kan blive medlem samt at kontingentet bliver sat ned til et symbolsk beløb.

Den ny medlemsstruktur vil blive præsenteret på kommende generalforsamling og træde ind som de gældende vilkår for at være medlem i SamBiosen fremover.

Oplægget kan koges ned til følgende:

  1. Det er fortsat foreninger og brugergrupper som kan blive medlem af SamBiosen.
  2. Hver medlemsenhed har en stemme på generalforsamlingen.
  3. Kontingentet nedsættes til et symbolsk beløb på 500 kr. pr. medlemsenhed.
  4. brugergrupper kan melde sig ind i SamBiosen og bruge lokaler mv. på lige vilkår med folkeoplysende foreninger, så længe de lever op til husets almindelige regler og følgende: En brugergruppe er defineret som en gruppe på mindst 5 personer, som har en fast aktivitet i SamBiosen.
  5. Alle aktiviteter i SamBiosen skal have et særskilt medlemskab i SamBiosen (Dvs. alle underudvalg af SIK bliver selvstændige medlemmer.)
  6. Alle medlemmer inviteres til at deltage på 2 bestyrelsesmøder årligt for at sikre en god dialog og samarbejde.

Vi håber at mange har lyst til at være medlemmer i SamBiosen og yde indflydelse på udviklingen af vores fælles kultur- og idrætscenter samt at få hjælp fra SamBiosen til at lave både eksisterende og nye arrangementer sammen.

 

Til sidst skal nævnes, at vi vil gøre en indsats for at informere endnu mere tydeligt hvad SamBiosen er og hvordan man kan bruge os, så flest mulige på Samsø får kendskab til mulighederne her i huset. Dette er første skridt til at åbne mere op!

I er altid velkomne til at kontakte os!

Mange hilsener daglig leder i SamBiosen

Jeppe dam Skriver

 

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år

3. Det reviderede regnskab forelægges og godkendes

4. Eventuelle forslag

5. Fastlæggelse af kontingent jfr. §2, stk. 2

6. Valg af bestyrelse og bestyrelses suppleant. Der er et bestyrelsesmedlem på valg i lige år og to på valg i ulige år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. jfr. §4, stk. 1

7. Valg af revisionsfirma jfr. §6, stk. 2

8. Eventuelt

SMAG SAMSØ

Smag Samsø er...

DET SKER

Se kommende arrangementer i SamBiosen.

FACEBOOK

Følg os på Facebook hér.