Mission, vision og værdier

Mission
Sambiosen stiller attraktive rammer til rådighed for øens borgere og besøgende i alle livsfaser.
Sambiosen er hele øens fælles samlingssted. I samarbejde med foreninger, institutioner, selvorganiserede borgere og andre samarbejdspartnere udvikles og tilbydes aktiviteter, der kan honorere borgernes og øens besøgendes ønsker og behov i forhold til idrætsog kulturtilbud.
Vision
Sambiosen medvirker til, at det er attraktivt at bo på Samsø og besøge Samsø. De fysiske rammer, både inde og ude, er unikke og attraktive. På idræts- og kulturdelen følges trends, og der udvikles løbende på de tilbud, der efterspørges af borgerne og besøgende.
Værdier
  • Vi tager ansvar for hinanden og vores fælles center.
  • Vi passer i fællesskab på vores center.
  • Vores udgangspunkt for vores aktiviteter er fællesskab, trivsel og glæde.
  • Vi tænker bæredygtighed ind, hvor det er muligt.
  • Vores center er åbent og tilgængeligt for alle.
  • Vi tænker rummelighed og fleksibilitet ind i alle sammenhænge.
  • Med vores handlekraft og engagement udvikler vi os.
Sambiosen - Pillemarksvej 1 - Cvr: 38364502 - Tlf: 23977005 - info@sambiosen.dk