Om SamBiosen

I samarbejde med foreninger, institutioner, selvorganiserede borgere og andre samarbejdspartnere udvikler og tilbyder SamBiosen aktiviteter indenfor idræt og kultur.

Området
I området i og omkring Sambiosen findes et stort udbud af aktiviteter. Adressen huser bl.a. kultursal, idrætshal, fitnesscenter, bibliotek, café, skate- og aktivitetspark.

Gæster – årskort og Pay & play

SamBiosen er også for dig som er fritidssamsing, sommerhusejer eller turist og derfor ikke kommer fast til aktiviteter.

Du kan komme og være med i lige præcis de aktiviteter der passer dig når det passer dig.

Årskort til SamBiosen

er du fritidssamsing eller bo i sommerhus som ejer eller turist, kan du bruge SamBiosens årskort, som udkommer til efteråret 2018, Samsø Fritid. Det giver dig adgang til en lang række aktiviteter hele året rundt. Læs mere om Samsø Fritid her

Pay & Play – holdaktiviteter
Som gæst kan du købe adgang til SamBiosens aktiviteter gennem en Pay & Play/klippekort ordning.

Se aktiviteter og priser her

Gæstekort til Samsø Fitnesscenter
Vil du bare i fitness kan du købe et gæstekort her!

Har du problemer med at købe gæstekort, kan du henvende dig til SamBiosen på telefon +45 23 32 86 11 eller mail  info@sambiosen.dk

SamBiosen arbejder for et stærkt lokalsamfund!
Vi tager ansvar for, at skabe mere aktivitet og gode tilbud til alle på Samsø
Gældende Vedtægter

De gældende vedtægter i SamBiosen blev senest opdateret den 27. februar 2019 på en ekstraordinær generalforsamling

Vedtægter for den almennyttige ideelle forening vedtaget den 27.02.2019

 

Retningslinjer for brug af lokaler i sambiosen

Læs her:

Retningslinjer for leje af lokaler i SamBiosen

OBS! ovenstående retningslinjer har ikke tilføjet et afsnit om brugergrupper som er medlem af SamBiosen.

Disse har samme fordele som godkendte folkeoplysende foreninger.

generalforsamlingen

Der indkaldes til ordinær generalforsamling den 23. april 2019 i Kultursalen 

dagsorden efter vedtægterne:

Valg af dirigent

  1. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år
  2. Det reviderede regnskab forelægges og godkendes
  3. Eventuelle forslag
  4. Fastlæggelse af kontingent jfr. §2, stk. 2
  5. Valg af bestyrelse og bestyrelses suppleant. Der er et bestyrelsesmedlem på valg i lige år og to på valg i ulige år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. jfr. §4, stk. 1
  6. Valg af revisionsfirma jfr. §6, stk. 2
  7. Eventuelt

__________________________________________________

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 27. februar 2019

Dagsorden kan læses her

 

__________________________________________________

 

Ordinær generalforsamling i 2018 afholdtes den 30. april.

Dagsorden efter vedtægterne

 

referater

Her finder du referater fra generalforsamlinger og andre relevante møder i SamBiosen.

Underskrevet Referat fra ekstraordinær generalforsamling i SamBiosen den 27. februar

privatlivspolitik

Privatlivspolitik i SamBiosen 12.09.2018

For yderligere information om datasikkerhed kontakt daglig leder,

Jeppe Dam Skriver på leder@sambiosen.dk eller telefon 23328611

 

bestyrelsen

Bestyrelsen for den ideelle forening SamBiosen

Formand: Tina Ringtved Gylling (Udpeget af Samsø Fitnesscenter)

Næstformand: Sune Petersen (udpeget af Samsø Idræt og Kultur)

Medlem: Maria Jeppesen Jensen

Medlem: Regitse Diwas Holm

Medlem: Svend Bissø

Medlem: Henrik Kjær (udpeget af Samsø kommunes kommunalbestyrelse)

Medlem: Ulla Holm (udpeget af Samsø kommunes kommunalbestyrelse)

Suppleant 1: Lise Christensen

Suppleant 2: Inge Echwald

Ønsker du at komme i kontakt med bestyrelsen kan du skrive til formanden på tg@sambiosen.dk

 

Vision og Mission

Læs SamBiosens mission og visioner her

Mission – Vision 2018