Det sker

Samsø hoppeland den 10-12 maj.

Kom og hop i kristi himmelfartsferien

Vi har åbent torsdag kl. 11-16 fredag kl. 11-14(vi lukker tidligt på grund af Open by night) lørdag kl. 11-16 pris 75 kr. pr. barn , det er gratis for voksne incl. kaffe 🙂 ——————————————————————————————————————————–
Samsø den 28/3 2018

Generalforsamling i Sambiosen

Den 30/4 i kultursalen  kl. 19.30
Dagsorden i flg. vedtægter.
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
  3. Det reviderede regnskab forelægges og godkendes.
  4. Eventuelle forslag.
  5. fastsættelse af kontigent.
  6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
  7. valg af revisorfirma
  8. Eventuelt.
 
På valg i bestyrelsen er i år:  Inge Echwald  
der vælges derudover 2 suppleanter hvert år.  
 
indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamling  
 
Vi glæder os til at se jer  
Sambiosen - Pillemarksvej 1 - Cvr: 38364502 - Tlf: 23977005 - info@sambiosen.dk